085-2731525

Deze scheidingschecklist biedt een optimaal overzicht van alle onderdelen die komen kijken bij een scheiding. Een scheidingstraject kan immers uitgebreid en complex zijn. Bij Het ScheidingsCentrum van Nederland bestaat het traject bij all-in scheidingsbemiddeling uit zes fases, waarin onze checklist scheiding uitgebreid inzicht geeft.

Fase 1: Kennismaking

De eerste fase van de checklist scheiding is de kennismaking door middel van een intakegesprek. U maakt hier kennis met onze scheidingsbemiddelaar. Hij vertelt wat hij allemaal voor u doet, van u verwacht en wat de vaste kosten zijn. De kosten hangen af van uw persoonlijke situatie. Het kennismakingsgesprek is gratis.

 • Wie blijft in de woning wonen?
 • Waar gaan de kinderen wonen?
 • Wat wordt het inkomen na scheiding?
 • Wat kost een echtscheiding?

Fase 2: Inventariseren

In de tweede fase van de checklist scheiding gaat uw scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij zal u allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

 • Inkomen uit loondienst of onderneming?
 • Een hypotheek of huurwoning?
 • Gehuwd of geregistreerd partner?
 • Verdeling van vermogen en goederen?

Fase 3: Analyseren en adviseren

In de derde fase van de checklist scheiding gaat de bemiddelaar van Het ScheidingsCentrum van Nederland de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Per vakgebied kunnen er deskundigen worden ingeschakeld. Hij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig. Daarnaast toetst hij aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

 • Vermogensoverzicht & boedelverdeling
 • Fiscaliteiten
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant

Fase 4: Rechtbank of Notaris

In de vierde fase van de checklist scheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze bemiddelaar de documenten naar de advocaat, die ze indient bij de rechtbank. Bij samenwonenden stuurt hij de stukken naar de notaris.

 • Stukken naar advocaat
 • Rechter doet uitspraak
 • Notaris legt afspraken vast

Fase 5: Inschrijving gemeentelijke registers

In de vijfde fase van de checklist scheiding gaat het om de inschrijving van gemeentelijke registers. Na de rechtbankuitspraak is de scheiding namelijk pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. De advocaat stuurt de rechtbankbeschikking naar de gemeente.

 • Advocaat stuurt stukken naar gemeente
 • Banken/verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs

Fase 6: Nazorg en evaluatie

De taak van een scheidingsbemiddelaar van Het ScheidingsCentrum van Nederland eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de zesde fase van de checklist scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Zaken worden voor beide partners afgehandeld.

 • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds
 • Aanvragen voorlopige teruggave en toeslagen
 • Evaluatie scheidingsproces

Niet weten wat te doen bij scheiding? Het ScheidingsCentrum van Nederland geeft advies. Neem contact op voor meer informatie.