085-2731525

Scheiden bij een huwelijk

Scheiding bij een huwelijk betekent veel regelwerk. Onze scheidingsbemiddelaar helpt u met de gewenste verdeling en legt alle afspraken vast in het scheidingsconvenant. Via een advocaat dienen we het scheidingsconvenant in bij de rechtbank, waarna het huwelijk kan worden ontbonden. Daarna wordt uw scheiding ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand bij de gemeente waar u bent getrouwd. Vanaf de datum van die inschrijving is uw echtscheiding officieel.

Bij de verdeling is uw huwelijksvorm van belang. Bent u gehuwd:

  • in gemeenschap van goederen? U heeft in beginsel elk recht op de helft van het totaal aan bezittingen en schulden;
  • onder huwelijkse voorwaarden? De bij de notaris vastgelegde huwelijkse voorwaarden zijn bepalend voor de verdeling. Daarbij is van belang of de opgenomen verrekeningsbedingen zijn uitgevoerd.

Als er minderjarige kinderen zijn is een ouderschapsplan verplicht, dat we in overleg met u opstellen.

Geregistreerd partnerschap en scheiden

Als geregistreerd partners heeft u juridisch en fiscaal gezien dezelfde rechten en plichten als gehuwden. Alleen beëindiging van een geregistreerd partnerschap is eenvoudiger, want dat kan – als er geen minderjarige kinderen zijn – met een ‘verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap’. Onze scheidingsbemiddelaar legt uw afspraken over de verdeling vast in een convenant en dient dit in bij onze advocaat of een notaris, die de verklaring opstelt. Bij de gemeente kunt u met deze stukken uw partnerschap laten ontbinden.

Zijn er minderjarige kinderen dan is ook hier een ouderschapsplan verplicht en verloopt de beëindiging verplicht via de rechter. Het ouderschapsplan stellen wij in overleg met u op en we regelen het vervolgtraject.

Scheiden bij samenwonen

Voor samenwonenden is scheiden vaak eenvoudiger. Meestal is er in het samenlevingscontract weinig vastgelegd over beëindiging. Dit kan toch problemen opleveren met betrekking tot de rechten en plichten en omgang met de kinderen. Onze scheidingsbemiddelaar begeleidt in dit geval de bespreking over de verdeling en vastlegging van afspraken in een convenant, dat door een notaris wordt bekrachtigd.