085-2731525

Als een scheiding onvermijdelijk wordt is de eerste praktische zorg de woonsituatie en daarmee samenhangend de financiën. Scheiden en hypotheek van een koophuis is dan een flink obstakel. Bij een eigen woning is het van belang of één van de partners er blijft wonen. Is dat niet het geval, dan kan de koopwoning verkocht worden om de opbrengst te verdelen. In andere varianten zit scheiden en hypotheek lastiger in elkaar.

Woning in bezit houden

Blijft één van de partners in het eigen koophuis wonen, dan zal de andere partner uitgekocht moeten worden. Scheiden en hypotheek van een koophuis wordt dan een groot onderdeel van een scheiding. Een onafhankelijke taxatie is nodig om discussie over de waarde van het huis te voorkomen. Het restant van de hypotheekschuld en overwaarde of onderwaarde zijn mede bepalend voor de hoogte van de uitkoopsom.

Eigen middelen financieren

De partner die in de koopwoning blijft wonen zal dit uit eigen middelen of met een verhoogde of nieuwe hypotheek moeten regelen. De uitkoopsom is te financieren met behoud van renteaftrek. Overdrachtsbelasting komt hierbij niet aan de orde. Onze bemiddelaar adviseert en helpt u graag. Dat geldt ook voor de uitgekochte partner die opnieuw een huis koopt, of een huurwoning zoekt.

Scheiden en hypotheek, de inboedel

Voor de boedelverdeling hebben we inboedellijsten voor u. De inventarisatie is dan vlot te maken en onze bemiddelaar bespreekt de verdeling met u en adviseert bij verschil van inzicht. Hij zal u wijzen op het gevaar van overbedeling, dat fiscale consequenties kan hebben. Belangrijk is hierbij natuurlijk ook of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden, of wat er is vastgelegd bij geregistreerd partnerschap of in uw samenlevingscontract.

Verzekeringen

Sommige verzekeringen vertegenwoordigen waarde en maken onderdeel uit van de verdeling. Daarbij moet u denken aan lijfrentepolissen en kapitaal- of levensverzekeringen. Misschien is afkoop mogelijk, waarbij u rekening moet houden met kosten en/of inhouding van belasting. Soms is uw partner uitkopen mogelijk en voordeliger. Risicoverzekeringen kunt u doorgaans beëindigen. Specifieke regels gelden voor pensioenverzekeringen.

Daarnaast zijn er nog allerlei verzekeringen die aangepast of opgezegd moeten worden. Zoals opstal-, inboedel-, zorg-, recreatie- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Enkele verzekeringen kunt u bij verhuizing opzeggen of wijzigen en op één naam zetten. Is er bij een autoverzekering sprake van opgebouwde no-claim, dan kunnen beide partners die vaak behouden. Onze scheidingsbemiddelaar adviseert u en kan het regelwerk verzorgen. Ook aanpassing van het testament na de scheiding is een punt van aandacht.

Eigen onderneming

Is er sprake van een eigen onderneming, dan zal in de meeste gevallen met het eigen bedrijf rekening zijn gehouden in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract. Ook als dat niet zo is adviseren wij u uitgebreid over de verdeling en fiscale zaken. Scheiden en hypotheek is dus pas de eerste stap van een flinke weg die bewandeld moet worden. Wij kunnen u hierbij helpen, adviseren en werk uit handen nemen.

Afspraak Maken