085-2731525

Hoe zit het met een pensioen na scheiding? De verdeling van het pensioen is één van de onderwerpen bij een scheiding. Er wordt in de verdeling tenslotte gekeken naar bezittingen en schulden. Daar hoort ook de opgebouwd ouderdomspensioen bij. Wij kunnen u adviseren over pension na scheiding en tevens de aanvraag verzorgen.

Standaard verdeling volgens de wet

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is de verdeling geregeld voor:

  • ouderdomspensioen, dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (maar lijfrenteverzekeringen, VUT-regelingen en nabestaandenpensioen vallen niet onder de wet)

Binnen twee jaar na de scheiding moeten de pensioenuitvoerder(s) in kwestie een ingevuld formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’ ontvangen. De pensioenuitvoerder zorgt er dan voor dat de partner, die het pensioen niet heeft opgebouwd, het verdeelde pensioen te zijner tijd rechtstreeks zelf ontvangt.

Pensioen na scheiding, in overleg andere verdeling

Het pensioen na scheiding kan ook anders worden verdeeld dan de wet voorziet in de standaard verdeling. In onderling overleg kunt u ook besluiten tot een andere of geen verdeling, of de wet helemaal uitsluiten. De pensioenuitvoerder heeft voor pensioenverdeling of pensioenconversie een gewaarmerkt afschrift van het scheidingsconvenant, de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden nodig.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Indien de pensioenregeling van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd voorziet in een partnerpensioen op opbouwbasis en deze ex-partner overlijdt, dan kan de ander recht hebben op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat geldt niet als er sprake was van verzekerd nabestaandenpensioen op risicobasis, dan is er alleen een bedrag verzekerd, maar dit vervalt bij scheiding.

Situatie bij overlijden

Als het pensioen is verdeeld en een van de ex-partners overlijdt, dan heeft dit gevolgen voor de ander. Overlijdt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, dan ontvangt de ander geen gedeelte van het ouderdomspensioen meer, maar mogelijk wel bijzonder nabestaandenpensioen. Overlijdt de ex-partner die het pensioen niet heeft opgebouwd, dan ontvangt de ander weer zijn of haar volledige ouderdomspensioen.

Conversie van pensioen

Pensioen na scheiding, daarbij is pensioenconversie ook een optie. Conversie of omzetting van het te verdelen pensioen is  mogelijk, mits de pensioenuitvoerder hiermee instemt. Bij pensioenconversie wordt het deel van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ex-partner (die het pensioen opbouwde), samen met het mogelijke bijzonder nabestaandenpensioen, definitief omgezet in eigen ouderdomspensioen voor de andere partner. Het is gekoppeld aan diens leven en leeftijd.

Na conversie verandert er bij overlijden van een van de ex-partners dus niets meer voor de ander. Dit dient u goed te beseffen voor u samen tot conversie overgaat. Bij de afweging of conversie verstandig is, zijn de leeftijd, alimentatie en/of eigen inkomen van belang en de pensioenuitvoerder kan een berekening maken. Pensioen na scheiding, wij kunnen u daarbij adviseren, zowel over pensioenverdeling bij scheiding of pensioenconversie. Tevens regelen we de aanvraag.