085-2731525

Het is eenmaal duidelijk dat een scheiding onvermijdelijk is en er zijn kinderen bij betrokken, dan is een zorgvuldig traject essentieel. Het ouderschapsplan is daarbij een belangrijk onderdeel. Kinderen scheiden niet, dat is het uitgangspunt van Het ScheidingsCentrum van Nederland. Dat is niet voor niets. Wat ook de doorslag gaf om te gaan scheiden, de beslissing om alles goed met elkaar te regelen is één van de belangrijkste zaken voor de toekomst van jullie kinderen.

Ouderschapsplan verplicht

Ook de overheid is doordrongen van het belang van een zorgvuldige scheiding. De komst van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding bracht de verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan. Tegelijkertijd verviel de mogelijkheid tot flitsscheiding.

Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht een ouderschapsplan te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen geldt de verplichting.

Afspraken over zorgverdeling

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling. Die informatieplicht betreft belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van minderjarige kinderen. Onze scheidingsbemiddelaar kan u volledig informeren wat de gangbare afspraken en mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat beide partijen elkaar wederzijds informeren over zaken als school, financiën en medische zorg.

In de wet is ook de ouderlijke verantwoordelijkheid nader omschreven. Zo is een ouder verplicht de band van een minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen. Het kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap en de ouder die niet het gezag uitoefent heeft ook de plicht tot omgang.

Co-ouderschap

Voor scheidende ouders is er ook de mogelijkheid tot co-ouderschap, waarbij ouders gezamenlijk opvoeden en kinderen deels bij hun vader en moeder wonen. Co-ouderschap kan niet worden afgedwongen en de fiscus hanteert voor co-ouderschap een minimale verdeling van 40/60. Dat is van belang voor toeslagen, kinderbijslag en kortingen.

Scheidingsbemiddelaar informeert en coördineert

Natuurlijk helpt onze scheidingsbemiddelaar bij het opstellen van het ouderschapsplan en vastleggen van afspraken in het scheidingsconvenant. We kunnen extra kinderbegeleiding verzorgen en adviseren met tips hoe je bijvoorbeeld de kinderen gaat vertellen dat je gaat scheiden.