085-2731525

Een echtscheiding brengt kosten met zich mee. Toch kunnen de kosten scheiding wel beperkt blijven, want onze scheidingsbemiddelaar regelt uw gehele scheiding tegen vaste kosten. Doordat wij naast de bemiddelaars in het land ook deskundigen op diverse gebieden in eigen huis hebben besparen wij u veel tijd, regelwerk én extra kosten.

Kosten scheiding, een overzicht

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten scheiding; de exacte hoogte hangt af van uw situatie, wensen en gekozen wijze van scheidingsbemiddeling.

All-in scheidingsbemiddeling

kosten_allin

Bij een all-in scheidingsbemiddeling regelt onze onpartijdige scheidingsbemiddelaar de gehele scheiding. Hierbij wordt ook al gericht gekeken naar een eindresultaat waarbij de gemaakte afspraken ook echt resultaat hebben in de praktijk. De kosten scheiding bij een all-in scheidingsbemiddeling zijn tegen een vast bedrag, waarbij u één vast aanspreek punt heeft.*

Gereduceerd all-in tarief

kosten_gereduceerd

Partners zonder kinderen, die overeenstemming hebben krijgen een gereduceerd all-in tarief bij maximaal drie gesprekken. De kosten scheiding bij een gereduceerd all-in scheidingsbemiddeling zijn tegen een vast bedrag, waarbij u één vast aanspreek punt heeft.*

DAT Scheiding

kosten_dat

Bij DAT Scheiding, Divorce Apart Together, krijgt iedere partner een eigen scheidingsadviseur die zijn of haar belangen behartigt. Dit is een goed idee om uw scheiding te regelen wanneer er ongelijke verhoudingen zijn, de onderlinge communicatie niet optimaal is of u niet samen met uw partner wilt onderhandelen.*

* Indicatie kosten scheiding is voor twee partners samen. Het exacte bedrag is afhankelijk van uw situatie, gezinssamenstelling en wensen. Na een eerste gesprek kunnen we dit bepalen, waardoor u vóór aanvang van het traject weet wat de kosten zullen zijn.

Ter vergelijking: kosten scheiding via advocaten

Advocaat partner 1: kosten_vergelijking
Advocaat partner 2: kosten_vergelijking

Bij een scheiding die u zelf regelt via advocaten zijn de totale kosten hoog. Dit komt onder andere door hoge uurtarieven van de advocaten. Een scheiding via advocaten kan niet geregeld worden tegen een vast tarief. De kosten zijn afhankelijk van de situatie, het aantal zittingen, de complexiteit en de mate van overeenstemming. Eventueel komen daar nog kosten bij voor externe deskundigen (o.a. alimentatie, belastingen, accountant).

Scheidingsbemiddeling via Het ScheidingsCentrum van Nederland heeft uiteraard meer voordelen dan de lage kosten. Bekijk welke vorm van scheidingsbemiddeling het beste bij u past.