085-2731525

Bij een scheiding komt vaak ook alimentatie kijken, want de onderhoudsverplichting blijft vaak bestaan. Als scheidingsbemiddelaar bekijken wij met u of er sprake is van een alimentatieplicht en kunnen de berekening verzorgen. Er zijn twee soorten: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Alimentatie vormen en berekeningen

Kinderalimentatie

Ouders blijven na een scheiding financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Dat geldt tot het 18e jaar van het kind, of tot 21 jaar als het kind na het 18e jaar niet in het eigen onderhoud voorziet.

Kinderalimentatie is bedoeld om de levensstandaard van het kind na scheiding te waarborgen. De tremanormen (uit het tremarapport) worden als richtlijn gebruikt om te bepalen welk bedrag daarvoor nodig is. Daarbij zijn het oude netto gezinsinkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd van belang en de draagkracht van de betalingsplichtige partner.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de ene partner en de draagkracht van de andere partner. Is de alimentatiegerechtigde in staat om voor een geheel of gedeeltelijk eigen inkomen te zorgen? En wat heeft hij of zij nodig het voor eigen levensonderhoud. Daaronder vallen onder meer woonlasten, zorgverzekering en andere verplichtingen. Na aftrek van de bijstandsnorm en eventuele kinderalimentatie, deze gaat altijd vóór betalingen richting de partner, kan een gedeelte van de draagkracht bestemd zijn voor partneralimentatie.

Alimentatie betalingsplicht

Hierbij geldt in beginsel een plicht van maximaal twaalf jaar. Bij een kinderloos huwelijk dat niet langer dan vijf jaar duurde geldt de lengte van het huwelijk. De rechter kan een kortere (of in bijzondere gevallen langere) termijn vaststellen, maar partners kunnen dit ook zelf in overleg doen of in het scheidingsconvenant er zelfs helemaal vanaf zien.

Jaarlijkse verhoging

Ieder jaar moet de alimentatiehoogte worden aangepast via de indexering, zoals door het Ministerie van Justitie aan het eind van ieder jaar gepubliceerd. Met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar moet de alimentatieplichtige het te betalen bedrag zelf verhogen. Dit geldt voor alle alimentaties, zowel als ze door de rechter zijn vastgesteld of door beide partijen in overleg. Behalve als de partijen anders hebben afgesproken.

Aanpassen van het bedrag

Aanpassing van het bedrag is mogelijk in bepaalde situaties. Zoals bij werkloosheid, gewijzigde werkomstandigheden (zoals ander werk of minder uren), pensionering of gewijzigde gezinssituatie. Ook een nieuw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning kan tot aanpassing leiden. Bij onze all-in scheidingsbemiddeling en DAT Scheiding verzorgen we voor u een alimentatieberekening op maat binnen het vaste tarief. Wilt u alleen een berekening op maat? Dit verzorgen wij ook graag voor u. Dit kunt door doen door een alimentatieberekening online aanvragen.